Pekin : 22 Şubat 2020 / 21:40
17-04-2015
Onur Sabri DURAK
Shanghai Maritime Üniversitesi'nde eğitim gören Durak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

1- Çin Hukukunın Temellerine Kısa Bir Tarihsel Bakış
2- Çin Gemi İnşa Sanayi Devlet Teşvik Sistemine Genel Bir Bakış
Çin vizesi