Pekin : 23 Ocak 2019 / 17:56
TÜRK ÇİN KÜLTÜR DERNEĞİ VE TURUNCU BALIK İŞBİRLİĞİ İLE 
İletişim ve Motivasyon Uzmanı Raşit Yemişen Sunumuyla
Etkinlik Ücretsiz Rezervasyon Zorunludur.
Eğitimin Amacı: Katılımcılarının daha az zamanda daha çok iş yapabilmelerini sağlamak, hayatta önceliklerini belirlemede yardımcı olmak, zamanla yaptıkları yarışı kazanmak ve zamanı daha etkin kullanabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Eğitimin İçeriği: 
• Yönetim becerileri
• Stresle başa çıkma teknikleri
• İkna eğitimi, karar alma- swot
• Zaman baskısı kaynaklı stres yönetimi
• Müzakere teknikleri, zaman planlama
• Pozitif ilişki yönetimi, analitik düşünme becerileri
• Risk alma- belirsizlikle mücadele
• Sonuç üretebilme- organize olabilme becerisi
• Liderlikte yeni paradigmalar ve yeni yaklaşımlar
• Çatışma yönetimi
• Liderlikte ahenk, uyum ve güven yaratmak
• Liderlikte yeni vizyon, misyon bildirimleri
• Doğru sorular sormak ve sorularla yönetmek
• Sözlerle ve söylemlerde ustalık
• İkna Mühendisliği, liderlikte NLP
• Yeni Mental modeller ve değişim düzeyleri
• Değişim ve gelişim yaratmak, bağlılık ve güven oluşturmak
• Kişisel bütünlük ve uyum ile zamanı etkili kullanmak
• Özgüven ve özgüven geliştirmek
• Belirsizliklerle baş etmek ve zihinsel dayanıklılık
• Liderlik Özellikleri ve Türleri
• Hedeflerle Liderlik
• Liderlik Sitilinizi Değiştirmek
• Liderlerin Kişilik Tipleri
• Farklılıkları değerlendirmek: ve farklılıkları fırsata dönüştürmek
• İnsanları Etkileme ve Sürükleme Teknikleri
• Delegasyon
• Başarılı bir lider neleri iyi yapar
• Liderlik tarzları: Hangi tarzları hangi durumlarda kullanmak gerek?
• Ekibinizi motive etmek için yapabileceğiniz uygulamalar
• Liderlik gelişim planı
• İmaj Yönetimi
• İletişim ve iş birliği
• Beden Dili ve Sesin Kullanımı
• Kişisel İmaj


Çin vizesi