Pekin : 05 Temmuz 2020 / 13:02
Havaalanında
Yurtiçi uçuşlar Guó nèi háng bān. 国内航班
 
Yurtdışı uçuşlar guó jì háng bān 国际航班
 
Gümrük Hǎi guān 海关
 
Gümrük memuru Hǎi guān jiǎn chá yuán 海关检查员
 
Uçak bileti Fēi jī piào 飞机票
 
Boarding Kartı Dēng jī pái 登机牌
 
Benim uçak biletim ve boarding kartım burada. Wǒ de fēi jī piào hé dēng jī pái zài zhé er. 我的飞机票和登机牌在这儿.
 
Lütfen biraz bekleyin. Qǐng nín shāo děng yí xià. 请您稍等一下.
 
Uçağımız saat kaçta kalkacak? Fēi jī jǐ diǎn qǐ fēi? 飞机几点起飞?
 
Uçak saat 10:20’de kalkacak. Fēi jī shí diǎn èr shí qǐ fēi. 飞机十点二十起飞.
 
Nereye ödeyebilirim? Zài nǎ er kě yǐ jiāo? 在哪儿可以交?
 
Eşim yabancı o da ödemeli mi? Wǒ de fū ren shì wài guó rén, tā yě yīng gāi jiāo ma? 我的夫人是外国人, 她也应该交吗?
 
Hayır, sadece Türk vatandaşları öder. Bù, zhǐ yǒu tǔ ěr qí gōng mín jiāo. 不, 只有土耳其公民交.
 
Karşı masadaki memura ödemeyi yapabilirsiniz. Nín kě yǐ zài duì miàn de guì tái jiāo. 您可以在对面的柜台交.
 
Bagaj hakkımız kaç kilodur? Wǒ kě yǐ xié dài jǐ gōng jīn xíng li? 我可以携带几公斤行李?
 
Ekonomi sınıf biletiniz varsa 20 kilodur. Jīng jì cāng de chéng kè ké yí xié dài èr shí gōng jīn. 经济仓的乘客可以携带二十公斤.
 
Daha fazla götürmemiz mümkün değil mi? Néng bù néng duō dài yì xié? 能不能多带一些?
 
Birkaç kiloya kadar tolerans tanıyabilirler? Wǒ néng bù néng duō dài jǐ gōng jīn? 我能不能多带几公斤?
 
Daha fazlası için ne yapmalıyım? Wǒ yào shì xiǎng duō dài jǐ gōng jīn de huà gāi zěn me bàn? 我要是想多带几公斤的话该怎么办?
 
Ekstra bagaj ücreti ödemelisiniz. Chāo zhòng de huà yīng gāi jiāo duō shǎo qián? 超重的话应该交多少钱?
 
Ekstra bagaj kaç dolar? Chāo zhòng de xíng li měi gōng jīn duō shǎo měi yuán? 超重的行李每公斤多少美元?
 
Kilosu yaklaşık 20 dolar. Měi gōng jīn dà yuē èr shí měi yuán. 每公斤大约二十美元.
 
Bu çantayı el çantası olarak yanıma alabilir miyim? Wǒ néng bù néng bǎ zhè ge bāo dài shàng fēi jī? 我能不能把这个包带上飞机?
 
Lütfen pasaportunuzu veriniz! Qǐng nín gěi wǒ nín de hù zhào. 请您给我您的护照.
 
Pasaportunuzda vize yok. Nín de hù zhào shàng méi yǒu qiān zhèng. 您的护照上没有签证.
 
Kusura bakmayın askerlik ile alakalı probleminiz var. Duì bu qǐ, nín yǒu bīng yì wèn tí. 对不起, 您有兵役问题.
 
Çin yeşil pasaporta vize istiyor mu? Chí yīn gōng hù zhào xū yao zhōng guó qiān zhèng ma? 持因公护照需要中国签证吗?
 
Hayır, yeşil pasaporta Çin vize istemiyor. Bù, chí yīn gōng hù zhào bù xū yào zhōng guó qiān zhèng. 不, 持因公护照不需要中国签证.
 
Uçuşumuz direkt uçuşmu, aktarmalı uçuş mu? Háng bān shì zhí fēi háng bān hái shì zhōng zhuǎn háng bān? 航班是直飞航班还是中转航班?
 
Direkt Hong Kong’a uçacağız. Shì zhí fēi xiāng gǎng de háng bān. 是直飞香港的航班.
 
Direkt Şangay’a uçacağız. Shì zhí fēi shàng hǎi de háng bān. 是直飞上海的航班.
 
Yolcuların çıkış kapısına gitmeleri gerekmektedir. Chéng kè men yīng gāi dao chū kǒu chù děng hou. 乘客们应该到出口处等候.
 
İyi yolculuklar dileriz. Zhù nín lǔ tú yú kuài. 祝您旅途愉快.
 
Uçakta sigara içmek yasaktır. Fēi jī shàng jìn zhǐ xī yān. 飞机上禁止吸烟.
 
Lütfen uçak kalkarken ve inerken emniyet kemerinizi açmayınız. Qǐng nín zài fēi jī qǐ fēi hé jiàng luò de shí hòu jì hǎo ān quán dài. 请您在飞机起飞和降落的时候系好安全带.
 
Yemek servisi yapılacaktır. Xiàn zài wèi nín gòng cān. 现在为您供餐.
 
Lütfen koltuklarınızı dik konuma getiriniz. Qǐng nín bǎ zuo wèi shōu zhì zhèng cháng de wèi zhì. 请您把座位收至正常的位置.
 
İniş ve kalkışta lavaboları kullanmayınız. Zài fēi jī qǐ fēi hé jiàng luò shí jìn zhǐ shǐ yòng wèi shēng jiān. 在飞机起飞和降落时禁止使用卫生间.
 
Hava boşluğuna girmek üzereyiz, lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Xiàn zài yǒu qì liú, qǐng jì hǎo ān quán dài. 现在有气流, 请系好安全带.
 
Siz akşam ne yemeyi düşünüyorsunuz? Nín wǎn cān xiǎng chī diǎn shén me? 您晚餐想吃点什么?
 
Sizin neyiniz var? Nǐ men yǒu shén me? 你们有什么?
 
Ne içmek istersiniz? Nín yào hē shén me? 您要喝什么?
 
Lütfen bana bir bardak coca cola veriniz. Qǐng gěi wǒ yì bēi kě kǒu kě lè. 请给我一杯可口可乐.
 
Ben bir bardak maden suyu istiyorum. Wǒ xiǎng yào yì bēi kuàng quán shuǐ. 我想要一杯矿泉水.
 
Lütfen bana bir bardak çay verin. Qǐng gèi wǒ yì bēi chá. 请给我一杯茶.
 
Lütfen bana bir bardak kahve verin. Qǐng gěi wǒ yì bēi kā fēi. 请给我一杯咖啡.
 
Lütfen bana başka bir battaniye verebilir misiniz? Qǐng zái gěi wǒ yí tiáo tǎn zi, hǎo ma? 请再给我一条毯子, 好吗?
 
Benim kulaklığım bozuk, değiştirebilir misiniz? Wǒ de ěr jī shì huài de, qǐng gěi wǒ huàn yí fù, hǎo ma? 我的耳机是坏的, 请给我换一副, 好吗?
 
Tamam, ben hemen veriyorum. Hǎo de, wǒ mǎ shàng ná gěi nín. 好的, 我马上拿给您.
 
Lütfen başka bir şeye ihtiyaç duyarsanız bana söyleyiniz. Rú guǒ nín xū yào qí tā dōng xi, qǐng gào sù wǒ. 如果您需要其它东西, 请告诉我.
 
Çin vizesi