Pekin : 31 Mart 2020 / 04:11
06-01-2012

06-01-2012

06-01-2012

07-01-2012

 
05-01-2012
 
06-01-2012

06-01-2012

06-01-2012

06-01-2012

06-01-2012

07-01-2012

 
07-01-2012

 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

07-01-2012

07-01-2012

07-01-2012

07-01-2012

 
 
 
                    
 
 
07-01-2012

 
07-01-2012

07-01-2012

07-01-2012

07-01-2012

07-01-2012

06-01-2012

 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 
07-01-2012
        
 
 
 
07-01-2012


 

08-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 
 
 
 
 
07-01-2012

 
07-01-2012

 
07-01-2012

 
07-01-2012

 
 
07-01-2012

 
 


 
 
 
07-01-2012

 
 
08-01-2012

 
 
08-01-2012

 
 
08-01-2012

 
 
 
08-01-2012

 
 
08-01-2012
 
 
 

 
 
 

 
 
 
05-01-2012
 
 
08-01-2012

 
 

 
 
 
08-01-2012

 
 
08-01-2012

 
 
 
 
08-01-2012

 
 
07-01-2012

 

 
06-01-2012

 
 

 

 
06-01-2012

 

 
06-01-2012

 
 
06-01-2012

 
 
06-01-2012

 

 
 

 
06-01-2012

 
 
06-01-2012

 
06-01-2012

 
 
06-01-2012

 
 
 
06-01-2012

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
06-01-2012

 
 
 
06-02-2011

fei - uçamk" fiili turna kuşunun göç yolculuğu esansındaki hareketlerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Turna kuşunun dinlenmek için durduğunda boynunu büktüğü halden yola çıkılarak  zaman içinde daha da basitleştirilerek son halini almıştır.
                   
 

 
 
 

06-02-2011

shan" - "dağ" karakteri üç tepesi, zirvesi olan dağı simgelemektedir. Yüksek bir açıdan insan herşeyi rahatça görebilir. Bir Çin atasözüne göre "Eğer yüksek dağlara tırmanmazsan düzlüğü göremezsin."
 
      
 
 
 

06-02-2011

Bir nehir yatağında aktıkça ve toprağa can verdikçe, küçük akıntılar tarafından beslenir. Nehir kelimesinin Çince karakterine baktığımızda da kollardan beslenen bir nehri resmettiğini görüyoruz. Çince karakterlerinde çoğunda görüldüğü gibi CHUAN da doğadan esinlenilmiştir.
 
 
 

06-02-2011

"san" karakterinin ilk şekline baktığımızda karakterin gelişimindeki resimde görüldüğü gibi "insan"   人 imgesinden yararlanılmıştır : Yağmurdan kaçıp şemsiyenin altına sığınmış insanlar. Şuanki halinde ise insan figürü dahil edilmemiştir.
 


06-02-2011

Çinli ata güneşin doğuşunu anlatan "doğu" yönü için idiograf ararken , bir gün güneşi bir ağacın  arkasından yükselirken "doğu" karakterini bulur.
                     
 
 
 

Yukarı ve aşağı , alt ve üst birbirleriyle ilişkili ve zıt kavramlardır. Çinli bu kavramları simgelemek için yatay ve dik basit çizgiler kullanmıştır.
 

Yukarı ve aşağı , alt ve üst birbirleriyle ilişkili ve zıt kavramlardır. Çinli bu kavramları simgelemek için yatay ve dik basit çizgiler kullanmıştır.
 

dian" karakteri yağmur    雨 karakterinden türemiştir.  dian karakteri şimşek ve alektrik anlamlarına gelmektedir.
 

I karakterinin anlamı " ok " tur, 口 karakteri ise kare bir hedefi simgelemektedir. Çinli savaşçı ise  oku hedefin tam ortasına isabet ettirmiş ve merkezini bulmuştur.  
 
 
 
      
 
 
06-02-2011

"Arkadaş"  karakteri iki sağ elin aynı yönde birlikte hareketini simgeler . Daha sonra bir araya gelip el sıkışıyorlar . Zamanla karakter şimdi kullanılan halini alıyor.
 


 

06-02-2011

"Ben" karakteri bir elin  bir mızrağı almasını simgeler. Bir adamın mızrağını eline alması onun egosunu gösterir.
 

 

06-02-2011

"Ni" karakterinin eski Çince'deki hali :   idi. Karakterin temelinde balans anlamına gelen karakteri vardır. Karaktere daha sonra insan karakteri ve  eklenmiştir. "Ni" karakterinin son hali eşit iki insan anlamını taşır.
 
 


 

06-02-2011

  "Ta" karakteri "insan" anlamına gelen 人"ren" karakteri ile "dahi/-de,-da" anlamına gelen 也 "ye" karakterinden oluşur. Kelime anlamı "ayrıca o insan" anlamına gelmektedir.
 

06-02-2011

"jıan" karakteri  "göz" karakteri ile  "insan" karakterinin kombinasyonudur. Karakterin gelişimi incelendiğinde de görüldüğü gibi göz büyüdükçe insan küçülmüş ve karakter bugünkü kullanım halini

almıştır.
 

 

06-02-2011

"Kou" karakterinin aslı ağzın açık halini simgelemektedir. Zamanla aşağı doğru uzanan bir görünümden gülümserken ağzın aldığı şekle ve son haliyle kare bir şekil almıştır. "Kou" ayrıca açık anlamına gelmektedir. Ağızla ilgili bir Çin atasözüyse şöyle der : " Unutma yanlışlık çok açık ağızdan gelir."
 


06-02-2011

 "zuo" karakteri "sol" yönü simgelemektedir. Karakter gelişimine baktığımızda marangozun cetvelini tuttuğu eli anlatmak için kullanılmıştır.
"zuo" karakteri ayrıca Çin'de kullanılan yaygın bir soy ismidir.
 

06-02-2011

"You" karakteri  "el"    ile "ağız"  karakterinin birleşiminden oluşmaktadır. Yemek yenen eli simgeler ve kaligrafta da ağız elin sağ tarafında durmaktadır.
 


 

06-02-2011

"Dil keskin bir bıçak gibidir;kanatmadan öldürür." der bir Çin atasözü. Atasözünden de yola çıkarak, "dil" karakterinin gelişimine baktığımızda ilk olarak ağızdan çıkan keskin bir bıçak olarak simgelenmiştir. Giderek daha yumuşak bir tasvir kazanarak son halini almıştır.
 

    

 

 "Hua" karakteri "kelime"  言karakteri  ile "dil" 舌 karakterinin birleşiminden oluşur.  Ve bu yüzden Çinli atalar ağızdan çıkan kelimelerin çok dikkat edilerek kullanılmasını öğütlemişlerdir.
 

06-02-2011

Ezelden beri insanlık dinlemeinin erdemine vurgu yapmıştır. Bir atasözüne göre "İyi bir konuşmacı olmak  için iyi bir dinleyici olmak gerekir." dir.
Karakterin gelişimine baktığımızda önce kulağın şeklinden doğrudan esinlenildiği görülmekte, daha sonraları yazıya uygun bir usluba çevrildiği görülmektedir.
 

 

06-02-2011

Etimolojik olarak "ba" karakteri "bölmek,ayırmak" anlamına gelmektedir. Karakter iki vuruştan oluşmaktadır. Muhtemelen  8 sayısı kolay bölünebildiği için "bölmek" anlamına gelen karakter kullanılmıştır. Karakterin gelişimine baktığımızda ilk olarak sekiz vuruştan oluştuğunu görürüz.
 

06-02-2011

"shi" karakteri bütünlüğün bir simgesidir. Her iki yönde de alan gösterir ve beş ana noktayı birbirine bağlar: doğu,batı,kuzey,güney ve orta. Ayrıca karakter 10 sayısını temsil eder
 

06-02-2011

Karakterin gelişim seyrine bakıldığında da görüldüğü üzeri "xin" karakteri oluşturulurken kalbin şekli taklit edilmiştir. Çin kültüründe kalp iyiliğ de kötülüğü de içinde bulunduran bri sembol olarak kullanılmıştır.
 

"shi" karakterinin ideografı "doğru" karakterinin 正 üzerine "güneş" karakterinin 日konulmasıyla resmedilmiştir. Burada güneş doğruluğun ana simgesi olarak ele alınmıştır.
 

06-02-2011

"zou" karakterinin ilk hali şeklindedir. Bu ideografın üst tarafı " eğilmiş bir insanı" simgelemekte, alt kısmındaki şekil ise "durmak" anlamına gelmektedir. Başı eğik insan ve durmak eylemi şekillerinden yola çıklarak yürümek fiili ideografı türetilmiştir.
 

06-02-2011

İnsanoğlu için "toprak"  üreticidir, insanın ihtiyacı olan herşey topraktan gelir ve dönüşü yine topraktır. "Tu" karakteri iki kısımdan oluşmakta , karakter toprağın hem yüzeyini hem de alt kısmını resmetmektedir.
 

"zuo" karakteri , iki insanın yüzleri birbirine dönük şekilde yere yakın bir şekilde oturmalarından esinlenilerek oluşturulmuştur.
Toprak ve insandan oluşmasına rağmen, Çince'de de"zuo" oturmak eylemi üretici bir eylem olarak değerlendirilmemektedir.
 

06-02-2011

"kadın" 女 ve  "doğum,doğmak" 生 karakterlerinden oluşan "xing" karakteri "kadından doğan/olma" anlamına gelmektedir. Atarekil tarihin çok öncesinde, insanlar soyadlarını anneden almaktalarmış; bu yüzden karakterin gelişiminde de hikaye edildiği şekliyle Anne Li'nin adı hatırlanmakta ama babanın adı bilinmemektedir.
 


06-02-2011
Doğal bir güç kaynağı olan "shui" "su" , dörtlü bir girdabın ortasında dalgalanan suyu yansıtan resim   ile yağmuru simgeleyen  karakterinden oluşmaktadır.
 


06-02-2011

"bing" karakterinin ilk hali 仌 şeklindeydi; bir buz parçasının kristal parçaçıkları.  Daha sonra ise "damlayan su" yu tasvir eden ; ile "shui-su" karakterinden oluşmaktadır.  
Şekil damlayan suyun donarak buz kristallerine dnüşmesini resmetmektedir.  Karakter gelişimindeki resim ise buzun soğukluğu ile ateşin şehvetini anlatmaktadır.
 


06-02-2011
yu" karakteri cennetteki 一 bulutlardan 冂 aşağı I doğru düşen su damlalarını = =  simgeler.
Herkes yağmuru aynı memnuniyetle karşılamaz. Bir Çin atasözü der ki; " Çiftçi yağmuru diler, yolcuysa güneşli havayı."
 

06-02-2011

 "xue" karakteri  "yağmur" 雨 karakteri ile "süpürge" 彐karakterlerinin birleşiminden oluşur. Elle tutulabilen veya süpürge ile süpürülebilen yağmur anlamına gelmektedir.
 
 
 

Çin vizesi