Pekin : 18 Ocak 2020 / 10:11
31-12-2010

19'uncu yüzyılın sonunda üretime başlayan Çin'in modern tekstil sanayii, ülkenin öteki bir çok sanayiinden daha önce kurulmuştur. 1949 yılında Çin'de pamuklu kumaş üreten sadece
beş milyon bobin igi ve 64,000 dokuma tezgahı, yün kumaş iÇin 130,000 bobin igi ve l ,950 dokuma tezgahı, 40,000 ipek dokuma tezgahı ile l .3 milyar metrelik pamuk basma ve boyama kapasitesi bulunuyordu. Dokuma fabrikalarinin büyük bölümü kıyı kentlerindeydi ve ülkedeki pamuk dokuma iglerinin hemen hemen yüzde 70'i Shanghai, Qingdao ve Tianjin kentlerinde bulunuyordu. Shanghai kenti tek başına ülkedeki yünlü dokuma iglerinin yüzde 25'ine sahipti. Pamuk ve yün üreten bölgeler dahil olmak üzere iç kesimdeki eyaletlerde modern tekstil sanayi ya hiç yoktu, ya da çok az gelismişti.
Son kirk yıl iÇinde Çin, bağımsız, bütünleşmiş ve büyük ölçekli bir tekstil sanayii sistemini kurarak tekstil üretimi ve ihracatında dünyadaki öncü ülkeler arasına girmiştir. Çin'in tekstil sanayii pamuklu dokuma, basma ve boyama, yünlü ve keten dokuma, ipek, sentetik elyaf, örülmüs mallar ve elbise imalatı dallarını kapsamaktadır. 1995'te ülkede 5.423 milyon ton pamuk ipliği, 26.02 milyar metre kumaş, 113.400 ton ipek ve 3.5295 milyon ton sentetik elyaf üretilmiştir.
Günümüzde Çin'in tekstil sanayii pamuk iÇin 38 milyon, yün iÇin üç milyonun üzerinde, keten iÇin bir milyonun üzerinde bobin igine ve masura makinaları iÇin 2.5 milyon uca sahiptir. Pamuklu kumaş baskı ve boyama kapasitesi ise 15 milyar metreye ulaşmaktadır. Çin, yukarıda belirtilen bütün dallarda dünya liderleri arasında bulunmaktadır. Çin ipeği, eskiden beri bütün dünyada meşhurdur ve önemli bir ihracat ürünüdür. Son yıllarda, konfeksiyonun tekstil ürünleri ihracati iÇindeki payı giderek artmaktadır. 1995'te Çin, tekstil ve elbise ihracatından 40 milyar dolar kazanmıştır.
Tekstil işletmeleri, bütün ülkeye yayılmıştır. 50'li yıllardan itibaren çok büyük bir gelişme gösteren kıyı boyundaki eski tekstil merkezlerine ilave olarak Hebei, Henan, Shaanxi ve öteki ham madde üreticisi eyaletlerde yeni tekstil merkezleri ortaya çıkmıştır. Iç Moğolistan, Xinjiang, Qinghai, Ningxia, Guangxi ve Tibet gibi uzak bölgelerde bile modern tekstil işletmeleri kurulmuştur. Bu durum, tekstil sanayiinde giderek artan ölçüde akılcı bir dağılım olduğunu ortaya koymaktadır. 1980'lerden bu yana tekstil sanayiinin yapısında değişiklikler yapılmıştır. Kıyı bölgeleri, ilk işleme faaliyetlerini aşamalı olarak iç bölgelere - ham madde üretim merkezlerine - devrederken kendileri de tekstil derin işleme bölgelerine dönüşmüşlerdir.
Halkın tüketim eğilimlerindeki değişikliklere paralel olarak daha fazla sayıda Çinlinin konfeksiyonu tercih etmesi elbise sanayiinin hızla gelişmesine yolaçmaktadır. Bu nedenle Çin tekstil ve elbise sanayileri, derin işleme, kalitenin iyileştirilmesi ve çesidin artırılması üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Çin vizesi