Pekin : 12 Aralık 2019 / 06:16
31-12-2010

Çin'deki kimya sanayii, kimyasal madde elde edilmesi ile suni gübre, tarım ilaçları, temel inorganik ham maddeler (asit, alkaliler ve kalsiyumlu karbit dahil), temel organik ham maddeler, sentetik elyaf monomerler, sentetik lastik, ışığa karşı hassas malzemeler, lastik ürünler, plastik ürünler, petrokimya ürünleri, evlerde kullanılan kimyasal maddeler ve ilaç üretimini kapsamaktadır. Toplam kimyasal ürün sayısı 40,000'in üzerindedir. 1995'te Çin, 18.11 milyon ton sülfürik asit, 5.977 milyon ton soda külü, 27.421 milyon ton sentetik amonyak, 25.562 milyon ton suni gübre, 469,000 ton tarım ilaci, 2.397 milyon ton etilen, 5.196 milyon ton plastik ve 3.457 milyon ton kalsiyumlu karbit üretmiştir.
Çin bugün sentetik amonyak, suni gübre, sülfürik asit, soda külü ve araç lastiği gibi 10'un üzerinde kimyasal ürünün imalati açısından dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunmaktadır. Shanghai, Be-ijing, Tianjin, Qingdao, Dalian ve Shengyang, Çin'in önemli kimyasal madde üretim merkezleridir. Bu sanayi, Guangzhou, Nanjing, Chong-qing, Changzou, Wuhan, Xi'an, Harbin, Taiyuan, Kunming, Urumqi, Daqing, Tangshan, Weifang, Lianyungang, Zhenhai, Yinchuan, An-qing, Zibo ve Dushanzi'de de hızla gelişmektedir. Çin, kendi kimyasal ürün ihtiyacını karşılamakta ve bunları 100'ün üzerinde ülke ve bölgeye ihraç etmektedir. 1995'te kimyasal ürünlerin ihracından 10.5 milyar dolar elde edilmiştir.
Dokuzuncu Bes Yıllık Plan döneminde (1996-2000) Çin, kömür, doğal gaz, tarım ve ince kimyasal madde sanayilerinin geliştirilmesi iÇin hiç bir çabadan kaçınmayacaktır. Tarımın desteklenmesi iÇin Ha-inan, Lanzhou, Nanjing, Jilin ve Xinjiang'da büyük üre ve suni gübre tesisleri kurulacaktır. Bunlara ilave olarak, büyük yabancı şirketler ve konsorsiyumlarla bu alandaki işbirliği güçlendirilecek ve 100 ihracata dönük büyük kimya işletmesi (grubu) kurulacaktır. Kimya sanayi, Çin ekonomisinin uluslararası ekonomi ile eşit düzeye getirilmesi iÇin öncülük yapacaktır.

Çin vizesi