Pekin : 18 Ocak 2020 / 10:10
31-12-2010

Çin, zengin enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ancak 1949'da ülkenin toplam kömür üretimi sadece 32 milyon ton, ham petrol üretimi 120,000 ton, doğal gaz yedi milyon metre küp ve elektrik üretimi de 4.3 milyar kwh düzeyindeydi. 1995'te ise yıllık kömür üretimi l .361 milyar ton, ham petrol üretimi 150.05 milyon ton, doğal gaz 17.95 milyar metre küp ve elektrik üretimi de 1,007.7 milyar kwh düzeyine ulaşarak Çin'i dünyadaki en büyük üçüncü enerji üreticisi yapmıştır. Çin, kömür ve petrol üretiminin ihtiyaç fazlası kısmın ihraç etmektedir. Enerji sanayiindeki teknolojik düzeylerde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Fay blogu petrol ve gaz arama tekniği, Daqing Petrol Sahasının su basma ve polimer çıkarma teknikleri, yeni kömür madenciliği teknikleri ve 500 kv D.C. nakil ve dönüştürme teknolojisi gibi bazı yeni teknolojiler, ileri uluslararası standartlara ulaşmış veya büyük ölçüde yaklaşmıştır.
Çin hükümeti, ulusal ekonomik kalkınmada önceliği her zaman enerji sanayiinin gelişmesine vermiştir. Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma iÇin Dokuzuncu Bes Yıllık Plan ve 2010 Yılı iÇin Uzun Dönemli Hedefler'e göre, bu yüzyılın sonunda kömür üretimi 1.4 milyar tona, ham petrol üretimi 155 milyon tona, doğal gaz üretimi 25 milyar metre küpe ve elektrik üretimi l ,400 milyar kvvh'ye ulaşacaktır.
Kömür, Çin'in başlıca enerji kaynağıdır. Çin'in kömür üretim kapasitesinde 1980'lerden bu yana önemli artış olmuştur. Yılda 10 milyon tonun üzerinde kömür üretilen 16 kömür ocağı madeni arasında Shanxi'deki Datong, Hebei'deki Kailuan, Kenan'daki Pingdingshan, Anhui'deki Huaibei, Shandong'daki Yanzhou, Jiangsu'daki Xuzhou, Heilongjiang'daki Jixi ve Liaoning'deki Tiefa bulunmaktadır.
Çin'in yakın çağındaki petrol çıkarma faaliyetleri 19'uncu yüzyılın sonlarında başlamış, ancak yavaş bir gelişme göstermiştir. 1960'ların başında Heilongjiang Eyaletindeki Daqing Petrol Sahasının işletmeye açılması, Çin petrol sanayiinde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur. 1963 yılına gelindiğinde Çin, petrol açısından kendine yeterli hale gelmiş ve petrol üretimi yılda 6.48 milyon tona ulaşmıştır. 1965'te ise Çin, ham petrol ve petrol ürünlerini ihraç etmeye baslamıştır. Daha sonra 1970'lerde Shandong'daki Shengli Petrol Sahası, Tian-jin'deki Dagang Petrol Sahası, Liaoning'deki Liaohe Petrol Sahası ve Hebei'deki Kuzey Çin Petrol Sahası açılarak işletmeye alınmıştır. Çin'in ham petrol üretimi 1978'de 100 milyon ton sınırının üzerine geçerek ülkeyi, dünyadaki başlıca petrol üreticisi ülkelerden biri yapmıştır. 1990'dan bu yana karada petrol arama faaliyetleri doğudan batıya kaymıştır. Xinjiang'ın tarım, Turpan-Hami ve Junggar havzalarında kısa bir süre önce keşfedilen petrol sahaları işletmeye açılmıştır. Çin'de bugüne kadar 425 petrol sahası ile 125 doğal gaz sahası keşfedilmiştir. Karada büyük çaplı 20 petrol ve doğal gaz çıkarma faaliyetine ilave olarak Bohai Denizi ve Güney Çin Denizinde bazı açık deniz üssüne devam etmektedir.
Hidroelektrik ve termik enerji üretimi artırılırken enerji kaynakları sıkıntısı çeken kıyı eyaletlerinde nükleer enerji üretilmektedir. 1995'te Çin, üretilen enerji ve kurulu güç açısından dünyada sırası ile ikinci ve üçüncü sırayı almıştır. Her biri bir milyon kw'nin üzerinde 125 kapasiteye sahip 12 enerji şebekesi bulunmaktadır. Bunların beşi eyaletler arasında kuruludur. Her biri 20 milyon kw kapasiteye sahip kuzeydoğu, kuzey, doğu ve orta Çin enerji şebekeleri ile yaklaşık 10 milyon kw kapasiteye sahip kuzeybatı Çin enerji şebekesi. Bunların tamamı, büyük çaplı üretim birimleri, elektrik santralleri ve enerji şebekeleri yanısıra yüksek gerilim ve daha fazla otomasyona dayalı yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Şu anda ülkede her biri bir milyon kw veya üzerinde kapasiteye sahip yedi hidroelektrik, 26 termik ve bir nükleer santral dahil olmak üzere 34 büyük elektrik santrali vardır. Jiangsu'daki Jianbi Termik Elektrik Santrali, 1.625 milyon kw kapasitesi ile bugün Çin'deki en büyük termik santraldir. Yangtze Nehri üzerinde kurulu olan Gezhouba Hidroelektrik Santrali de 2.715 milyon kw kapasitesi ile ülkenin en büyük hidroelektrik santralidir. Çin'in kendi geliştirdiği Zhejiang'daki 300,000 kw kapasiteli Qinshan Nükleer Elektrik Santrali, 1991 yılında şebekeye elektrik vermeye baslamıştır. Her biri 600,000 kw kapasiteye sahip iki PWR nükleer üretim birimini kapsayan ikinci aşamasının yapımına Haziran 1996'da baslanmıştır. Guongdong'daki 900,000 kw kurulu güce sahip Daya Wan Nükleer Elektrik Santralinin l ve 2 numarali üretim birimleri, sırasi ile 1993 ve 1994'te elektrik üretmeye baslamıştır.
 

Çin vizesi