Pekin : 18 Ocak 2020 / 10:38

Çin, 1956'da bilgisayar geliştirme faaliyetlerini başlatmıştır. 1980'lerin ortasından bu yana her türlü uzmanlık alanına, oldukça büyük bir hacme ve ekonomik ve teknik güce sahip olan ve ulusal ekonominin kalkınmasında çok önemli bir yer işgal eden yeni bir sanayi haline gelen elektronik bilgi sanayiinin gelişimini desteklemek iÇin devlet tarafından on milyarlarca yuan tutarında yatırım yapılmıştır. Radar, haberleşme, seyrüsefer, bilgisayarlar ve yazılım, radyo, televizyon ve temel elektronik ürünler dahil olmak üzere bir kaç üretim kategorisi bulunmaktadır. Şu anda, elektronik bilgi sanayii özellikle Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Beijing, Fujian, Zheji-ang, Hubei, Shandong, Tianjin, Liaoning ve Sichuan'da büyük bir gelişme iÇindedir.
1979'dan bu yana Çin'deki elektronik bilgi sanayii, yüksek bir hızda gelişerek aşağıdaki rakamlarla kanıtlandığı gibi yeni bir aşamaya girmektedir: l. 1995'te bu sanayinin üretimi 245.7 milyar yuana ulaşarak ihracattan 17 milyar dolar gelir elde edilmesini sağlamıştır. 2. Farklı ürünlerin üretimi büyük ölçüde artmıştır. Aynı yıl iÇinde 16.35 milyon kanallık program kontrollü santral, 5.52 milyar yarı iletken entegre devre, 836,000 küçük bilgisayar, 20.577 milyon renkli TV ve 14.385 milyon siyah beyaz TV üretilmiştir. 3. Ulusal ekonomik yapılanmanın çeşitli alanlarında çok sayıda elektronik bilgi ürünü uygulanmıştır. Bilgisayarlar ve mikroelektronik teknikler, demiryolu ulaştırma, elektrik enerjisi, sinai kontrol, tarım, yayıncılık ve matbaacılık, ve kitle haberleşme araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar sadece idari ve teknik düzeyleri değil, aynı zamanda ürünlerin kalitesini ve çalışma şartlarını da iyileştirmektedir. 4. Bilgi danışma ve teknik hizmetlerden oluşan üçüncül sanayi hızla gelişmiştir. Çin'de 1995'e kadar binin üzerinde bilgi merkezi kurulmuş, çeşitli yerlerdeki bilgi danışma kuruluşları ve bilgi teknik hizmet kuruluşlarının sayısı onbinlere ulaşmıştır. Bu alanda 1993'ten bu yana gerçekleştirilen en önemli projeler arasında Altın Köprü Projesi (ulusal ekonomik bilgi ağı), Altın Gümrük Projesi (dış ticaret bilgi ağı), ve Altın Kredi Kartı Projesi (banka bilgi ağı) bulunmaktadır. Altın Köprü Projesi ile toplam 24 eyalet ve kent birbirlerine ve dünyanın en büyük uluslararası bilgisayar ağı olan Internete bağlanmıştır. Ayrıca, Çin, resmen Avrupa Bilgi Merkezi ve öteki uluslararası bilgi sistemlerine üye olmuştur. Elektronik bilgi sanayiinin bilimsel ve teknolojik düzeyi, her yıl yükselmiştir. 1979 ile 1995 arasındaki dönemde her yıl ortalama 4,000 bilimsel araştırma başarısı elde edilmiştir. Bunlar arasında devlet ve bakanlık düzeyinde ödül kazananlar da bulunmaktadır. Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde (1991-1995) elektronik bilgi sanayiinde aralarında bir birleştirilmiş video projesi, süper geniş ölçekli birleştirilmiş devre projesi, faks projesi ve program kontrollü telefon santralleri dahil olmak üzere çeşitli önemli projeler tamamlanmıştır. Dokuzuncu Beş Yıllık Plan döneminde (1996-2000), Çin elektronik sanayiinin hedefi, ulusal ekonominin ve toplumun bilgiselleştirilmesinin hızlandırılması, sınai modernleşme ve ulusal savunmanın modernleştirilmesi yolunda temel sanayii haline gelmektir. "Üç Altın Proje" olarak adlandırılan "Altın Köprü Projesi, Altın Gümrük Profesi, Altın Kredi Kart Projesi" ile temsil ettiği "Altın Serili Projeler" öncelikle inşa edilecektir. Finans, maliye, vergilendirme, sınai üretim, eğitim ve makro kontrol gibi önemli alanların işletmesi esas olarak mo-dernleşecektir. 
 

Çin vizesi