Pekin : 23 Ocak 2019 / 18:50
31-12-2010

Çin'de çok sayıda nehir bulunmaktadır. 6.75 milyon hektarı su ürünleri yetiştirilmesi için uygun olan 17.47 milyon hektarlık tatlı su alanına sahiptir. Çin'deki nehirlerin toplam uzunluğu 220,000 kilometredir ve bunların 1,500'ünün her biri 1,000 kilometre kare veya daha büyük alanları beslemektedir. Bu nehirlerden 2,700 milyar metreküpün üzerinde su akmaktadır. Bu rakam, dünya toplamının yüzde 5.8'ini temsil etmektedir. Nehirlerin çoğu, Qinghai-Tibet Platosundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Çin, zengin su enerjisi kaynaklarına sahiptir ve 680 milyon kilowatt rezervi ile dünyada hidroelektrik enerji potansiyeli açısından lider konumda bulunmaktadır.
Çin'in nehirleri dış veya iç sistemler olarak sınıflandırılabilir. Bir çoğu, dış nehir sisteminin bir bölümünü oluşturmaktadır ve doğrudan veya dolaylı olarak okyanuslara boşalmaktadır. Yangtze, Huanghe(SanNehir), Heilong, Zhujiang (İnci Nehri), Liaohe, Haihe, Huaihe ve Lancang nehirleri doğuya doğru akmakta ve sularını Pasifik Okyanusuna boşaltmaktadırlar. Qinghai-Tibet Platosunun güneyindeki Nujiang ve Yarlungzangbo nehirleri, Hint Okyanusuna akmaktadır. Ertix Nehri, Xinjiang'dan doğduktan sonra Kuzey Buz Denizi'ne dökülmektedir. Bu nehirlerin havza alanı, ülkenin toplam kara yüzölçümünün yüzde 64'ünü oluşturmaktadır. İç nehir sistemi, denize dökülmeyen bütün nehirleri kapsamaktadır. Bunlar, göllere dökülmekte veya çöl kumlarına akarak kaybolmaktadır. Bu nehirlerin havza alanı, Çin'in toplam kara yüzölçümünün yüzde 36'sım oluşturmaktadır. Xinjiang' daki Tarım Nehri, 2,179 kilometre ile Çin'in en uzun iç nehridir.
Yangtze (Changjiang Nehri), Çin'deki en büyük nehirdir ve kuzeydoğu Afrika'daki Nil ve Güney Amerika'daki Amazon nehirlerinden sonra ve dünyadaki en büyük üçüncü nehirdir. Yangtze Nehri'nin orta ve aşağı kesimlerinin sıcak ve nemli iklimi, bol miktardaki yağışlar ve mümbit toprakları bu bölgeyi önemli bir tarım alanı yapmaktadır. "Altın suyolu" olarak bilinen bu bölge, batı ve doğuyu birbirine bağlayan bir ulaşım yoludur ve mükemmel doğal kanallardan yararlanmaktadır. Sarı Nehir, Çin'deki ikinci büyük nehirdir. Verimli vadisinde güzel otlaklar ve zengin maden tabakaları bulunmaktadır. Tarihsel olarak Çin uygarlığının doğum yeri ve Çin ulusunun beşiği olarak bilinmektedir.
Heilong Nehri, kuzey Çin'in en büyük nehridir. Toplam uzunluğu 4,350 kilometredir ve bunun 3,101 kilometresi Çin içindedir. İnci Nehri, güney Çin'deki en büyük nehirdir ve debi hacmi açısından Yangtze' den sonra gelmektedir. İnci Nehri, Xijiang, Beijiang ve Dongjiang nehirlerinin birleşmesinden oluşmuştur. Verimli İnci Nehri Deltası, nehirler ve kanallarla örülmüştür ve önemli bir pirinç, şeker kamışı şekeri, ipek ve tatlı su balığı üretim bölgesidir.
Çin, doğal su yollarının yanısıra çeşitli insan yapımı su yollarına sahiptir. Bunların en çok bilineni kuzeyde Beijing'den güneyde Hangzhou' ya uzanan Büyük Kanal ve Yangtze su sistemini İnci Nehrinin sistemi ile birleştiren Guangxi Kanalıdır. Büyük Kanal'ın kazılmasına M.Ö. beşinci yüzyılda başlanmıştır. Büyük Kanal, güneyde Beijing' den başladıktan sonra Tianjin, Hebei, Shandong ve Jiangsu'dan geçerek beş büyük nehri - Haihe, Sarı, Huaihe, Yangtze ve Qiantang' ı birbirine bağladıktan sonra Zhejiang' daki Hangzhou' ya ulaşmaktadır. Toplam 1,801 kilometre uzunluğa sahip olan Büyük Kanal, dünyadaki en uzun ve en eski insan yapımı su yoludur.
Çin'de bir kilometre karenin üzerinde 2,800'den fazla doğal göl bulunmaktadır. Bunların 13'ü, 1,000 kilometre kareden fazla alana sahiptir. Bu göllere ilave olarak binlerce insan yapımı göl bulunmaktadır. Bunların bir çoğu Orta-Aşağı Yangtze Ovası ve OJnghai -Tibet Platosunda ve geri kalanların önemli bölümü de Yunman-Guizhou Platosu, İç Moğolistan Platosu, Xinjiang ve kuzeydoğuda yer almaktadır. Nehirleri yanı sıra Çin'in gölleri de iç ve dış göller olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak bu durumda iç ve dış, kabaca Büyük Hinggan sıradağlarının güney kısmından Yinshan Dağları ve Qilian Dağlarının doğu bölümü üzerinden Gangdise sıradağlarına ulaşan bir hatla tanımlanmaktadır. Bu hattın güneydoğusundaki göller, dış göller; kuzeybatımdakiler ise iç göllerdir. Dış göllerin büyük çoğunluğu taşıma, sulama ve su ürünleri yetiştirme için kullanılan tatlı su gölleridir. Bunların bazıları tanınmış sağlık merkezleri ve turizm merkezleridir. İç göllerin çoğu tuzludur. Bunlara çok az su akmakta ve aktıktan sonra da burada kalmaktadır. Bu göller tuz ve alkali gibi madenler açısından zengindir. Çin'in en büyük tatlı su göle Poyang, en büyük tuzlu su gölü ise Qinghai' dir.

Çin vizesi