Pekin : 23 Ocak 2019 / 19:09
31-12-2010

 Çin'in kara kaynaklarının bileşimi ve dağılımı, üç önemli özelliğe sahiptir: (1) tür açısından çeşitlilik — örneğin ekili alanlar, ormanlar, meralar, çöller ve plajlar; (2) düzlüklere göre çok daha fazla ormanlık ve tepelik bölgeler ve oldukça fazla yarı kurak bölgeler; (3) dengeli olmayan dağılım: tarım alanları büyük ölçüde doğudaki ovalar ve havzalarda; meralar batı ve kuzeydeki ovalar ve dağlık kesimlerde; ormanlar da en dış kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerinde bulunmaktadır.
Çin'de bugün, özellikle Kuzeydoğu Ovası, Kuzey Çin Ovası, Orta-Aşağı Yangtze Ovası, İnci Nehri Deltası Ovası ve Sichuan Havzasında 94.97 milyon hektar alan ekilmektedir. Kuzeydoğu Ovasının verimli siyah toprağı özellikle buğday, mısır, süpürgedarısı, soya fasulyesi, keten ve şeker pancarı gibi ürünlerin yetiştirilmesi için uygundur. Kuzey Çin Ovasının düz, derin humus tabakasında ise buğday, mısır, akdarı, süpürgedarısı ve pamuk yanısıra elma, armut, üzüm, hurma ve öteki meyveler yetiştirilmektedir. Orta-Aşağı Yangtze Ovası'mn çok sayıdaki gölü ve nehri, pirinç, mandalina, kolza, fasulye ve tatlı su balığı yetiştirilmesi için uygundur. Bu bölge, halk arasında "balık ve pirinç ülkesi" olarak bilinmektedir. Sichuan Havzasının morumsu toprağında dört mevsim ürün yetiştirilmektedir. Bu önemli pirinç ekim merkezinde ayrıca bol miktarda yağ üretmek için kullanılan kolza tohumu, şeker kamışı, mandalina, greypfrut, ipek ve çay elde edilmektedir.
Ormanlar, Çin'in 128.63 milyon hektarlık bölümünü örtmektedir. Kuzeydoğudaki Büyük Hinggan, Küçük Hinggan ve Changboi sıradağları, Çin'in en çok bilinen doğal orman alanlarıdır. Burada bulunan başlıca ağaç çeşitleri arasında Kore çamı ve kara çam gibi kozalaklı ağaçlar ve huş ağacı, meşe, söğüt, karaağaç ve Kuzeydoğu Çin dişbudak ağacı gibi geniş yapraklı ağaçlar yeralmaktadır. Güneybatı bölgesinin başlıca ağaç türleri ise ladin, köknar ve Yunnan çamı yanısıra değerli tik ağacı, kırmızı sandal ağacı, kafur ağacı, nanmu ve padauktur. Genellikle "bitki krallığı" olarak adlandırılan güneydeki Yunnan Eyaletinde yeralan Xishuangbanna, Çin'de nadiren rastlanılan bir özelliğe sahiptir ve 5,000'den fazla bitki türüne barındıran bir tropikal geniş yapraklı ormandır. Çin'in yaklaşık 400 milyon hektarı, doğal çim turu bitkilerle kaplıdır. Buna, güneydoğudan güneybatıya uzanan 3,000 kilometrenin üzerinde uzunluğa sahip 313.33 milyon hektar otlak dahildir. Hayvancılık merkezleri burada bulunmaktadır. İç Moğolistan meraları, Çin'in en büyük otlaklarını oluşturmaktadır ve Sanhe atı, Sanhe sığırı ve Moğolistan koyunu burada yetiştirilmektedir. Xinjiang'ın kuzey ve güneyindeki tanınmış doğal otlaklar, canlı hayvan yetiştiriciliği için idealdir. Meşhur İli atları ve ince yünlü Xinjiang koyunu burada yetiştirilmektedir.
Çin'in ekili alanları, ormanları ve otlakları, yüzölçümü açısından dünyadaki en büyük örnekleridir. Ancak Çin'in toplam ekili alanları l .2 milyarın üzerindeki nüfusuna bölündüğünde kişi başına sadece 0.08 hektar düşmektedir ve bu rakam, dünya ortalamasının sadece üçte birini temsil etmektedir. 2,000'in üzerinde yenebilir bitki türü ve 3,000 şifalı bitki türü bulunmaktadır. Changbai Dağları'nda yetişen sinseng, Tibet'te yetişen yalancı safran, Ningxia'da yetişen kurt üzümü ve Yunnan ve Guizhou'da bulunan notosinseng, çok iyi bilinen şifalı Çin bitkileridir. Ayrıca, çok çeşitli çiçek açan bitkiler bulunmaktadır. Çin'e özgü bir çiçek olan zarif biçimli şakayık, "ülkenin rengi ve cennetin kokusu" olarak sevilmektedir.
Çin'in hayvan ve bitki kaynaklarının sorunmasma yönelik bir plan çerçevesinde 71.85 milyon hektar alanı kaplayan 799 doğal park oluşturulmuştur. Sichuan'daki Wolong, Jilin'deki Changbai Dağları, Gu-angdong'daki Dinghu Dağları, Guizhou'daki Fanjing Dağları, Hu-bei'deki Shennongjia, Fujian-Jiangxi sınırındaki Wuyi Dağları, İç Moğolistan'daki Xilingol, Xinjiang'daki Bogda Dağı, Jiangsu'daki Yanc-heng ve Yunnan'daki Xishuangbanna, uluslararası bilimsel araştırma projeleri için üs işlevi görmektedir.
Çin, zengin maden kaynaklarına sahiptir. Toplam rezervler açısından dünyada üçüncü sıradadır. Dünyadaki bütün bilinen madenler burada bulunabilir. Bugüne kadar, jeologlar 151 farkli madenin varligini kanitlamislardir. Kanitlanmis madeni enerji kaynaklan arasinda kömür, petrol, dogal gaz ve sistten elde edilen petrol bulunmaktadir. Radyoaktif madenler ise uranyum ve toryumdur. Dünyanin toplam kömür rezervlerinin &uuccedilml;&;te birini olusturan 1,008.7 milyar ton kömür Çin'de özellikle Shanxi, IÇ Mogolistan, Shaanxi, Guizhou, Xinjiang, Heilongjiang, Anhui, Shandong ve Ningxia'a bulunmaktadir. Kanitlanmis demirli metal rezervleri ise demir, manganez, vanadyum ve titanyumdur. Çin'in 49.7 milyar ton demir cevheri, bütün ülkeye yayilmistir. Baslica demir üreticisi bölgeler Liaoning'deki Anshan, Iç Mogolistan'daki Bayanobo, Hebei'deki Qian'an, Anhui'deki Maanshan, Hu-bei'deki Daye ve Sichuan'daki Panzhihua'dir. Dünyadaki en büyük tungsten, kalay, antimuan, Çinko, molibdenum, kursun, civa ve öteki demirli olmayan metal rezervlerinden bazilari Çin'dedir. Nadir bulunan metal rezervleri, öteki ülkelerin toplamini büyük ölçüde asmaktadir.
 

Çin vizesi